OSCAR BAIT
PL: Oscar bait (en. oscarowa przynęta, przynęta na oscary) – termin używany w społeczności filmowej w przypadku filmów, które zostały wyprodukowane wyłącznie w celu zdobycia nominacji do nagrody akademii. Są one zazwyczaj wydawane tuż przed sezonem Oscarowym, aby spełnić minimalne wymagania kwalifikacyjne do nagród i być świeże w pamięci głosujących.
EN: Oscar bait – a term used in the film community for movies that been produced for the sole purpose of earning nominations for Academy Awards. They are usually released just in advance of Oscar season, so as to meet the minimum eligibility requirements for the awards and be fresh in the minds of Oscar voters.
PL: Jedną z inspiracji do animacji była jedyna scena jaką znam z filmu Poszukiwacze zaginionej Arki, która jest jednym z klasyków użycia praktycznych efektów w przemyśle filmowym.
EN: One of the inspirations for the animation was the only scene I know from Raiders of the Lost Ark, which is one of the classics of using practical effects in the film industry.
PL: Kilka kadrów z animacji:
EN: Few frames from animation:
PL: Przy okazji tej animacji zrobiłem chyba najdłuższą do tej pory sekwencję poklatkową.
EN: On the occasion of this animation, I made probably the longest stop-motion sequence so far.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio lub napisz do mnie na: 
EN: Check also my portfolio or contact me on:
Back to Top