ŻABSON – INCEPCJA (INCEPTION)
PL: Celem projektu było stworzenie animowanej wstawki do fabularnego teledysku, w której, akcja przenosi się do świata gry arcade, gdzie bohaterka ściga się z Żabsonem.
EN: The aim of the project was to create an animated insert to a feature video, in which action moves to the world of the arcade game, where the heroine is racing with Żabson.
PL: Inspiracją do stworzenia animacji była gra arcade Super Hang-On. Stylistyka miała oddać wiernie poziom graficzny ówczesnych gier i uwiarygodnić wejście w automat.
EN: The animations inspiration was Super Hang-On arcade game. The design had to reflect the graphic level of the games of that time and make the entry into the slot more credible.
PL: Tytuł numeru i reszta typografii nawiązuje do interfejsu i klasycznych logotypów wydawców gier z epoki.
EN: The title of the track and the rest of the typography refers to the interface and classic logos of game publishers from the era.
PL: Kilka kadrów z animacji:
EN: Few shots from animation:
PL: Ostatni kadr animacji, i kilka innych elementów graficznych, zostały wykorzystane jako grafika na koszulkę dołączaną do wersji preorder albumu.
EN: The final frame of the animation, and a few other graphics, were used as the T-shirt artwork for the preorder version of the album.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio lub napisz do mnie na: 
EN: Check also my portfolio or contact me on:
Back to Top