PRZEMEK PIEKARSKI PORTFOLIO
PL: Animacja + Ilustracja + mural. Pasje, wbrew pozorom, nadal do ogarnięcia. Za studenciaka pięć lat w designie, po studiach postanowiłem wrócić do tego co kocham najbardziej, ale czego się wtedy nauczyłem przydaje mi się do dziś. Od początku 2020 w trybie freelancer i na razie wszystko zapowiada się tylko lepiej. W nadchodzącym roku planuję popracować więcej w princie i przymierzam się do stworzenia swojej własnej kreskówki.
Inspiracje: blockbustery, sci-fi, fantasy, gry, seriale, doskonałość natury, technologie stare i nowe, mitologie, horror, tajemnice kosmosu, kolory, kicz, piękno brzydoty, proste przyjemności z życia codziennego, dobry i zły design, komiks, graffiti, zachodnie kreskówki oraz wschodnie anime.
Współpracowałem z: The Dumplings, Veclaim, MOON Films Warsaw, Piotrek Matejkowski, Fanta, Papaya Films, Ars Cameralis Silesiae Superioris, TELEVISOR, Żabson.

EN: Animation +  illustration + mural. Passions, contrary to appearances, still to be grasped. During studies, five years in design, after graduation, I decided to return to what I love the most, but what I learned then is still useful to me today. From the beginning of 2020 in freelancer mode and so far everything looks only better. In the coming year, I plan to do more on print and I'm about to create my own cartoon. 
Inspirations: blockbusters, sci-fi, fantasy, games, series, perfection of nature, technologies old and new, mythologies, horror, space mysteries, colors, kitsch, beauty of ugliness, simple pleasures from everyday life, good and bad design, comics, graffiti , western cartoons and eastern anime. 
I have worked with: The Dumplings, Veclaim, MOON Films Warsaw, Piotrek Matejkowski, Fanta, Papaya Films, Ars Cameralis Silesiae Superioris, TELEVISOR, Żabson.