KAZUSY. PRAWO KARNE
CASES. CRIMINAL LAW
PL: Projekt powstał we współpracy z wydawnictwem OD.NOWA. Książka przedstawia rozwiązania, na drodze prawnej, niebezpiecznych sytuacji z życia codziennego, które mogą spotkać każdego. Moim zadaniem było narysowanie dwudziestu pięciu komiksów ilustrujących te sytuacje.​​​​​​​
EN: The project was made in cooperation with publishing house OD.NOWA. The book shows solutions, by legal means, of everyday life, dangerous situations, which can happen to everyone. My job was to draw twenty five comics illustrating these situations.
PL: Kilka ujęć fragmentów komiksów:
EN: Few shots of comic's fragments:
PL: Oryginalnym elementem publikacji był plakat, który pełnił jednocześnie funkcję obwoluty książki.
EN: The original element of book was a poster, which also performs the function of cover's wrapper.
PL: Komiks i plakat dostały nagrodę w konkursie na Najpiękniejszą Książkę 2016 Roku zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Ponadto książka uczestniczyła w konkursie Best Book Design from all over the World 2018 w Lipsku i na wystawie Buchkunst International Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie.
EN: Comics and poster got award in contest for The Most Beautiful Books of the Year 2016 organised by Polish Society of Book Publishers. Futhermore this book is going to participate in contest for Best Book Design from all over the World 2018 in Liepzig and in exposition Buchkunst International International Book Fair in Frankfurt.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:​​​​​​​
Back to Top