ILUSTRACJE OKOLICZNOŚCIOWE
OCCASIONAL ILLUSTRATIONS
PL: W odróżnieniu od serii PPPamiętniczek, te ilustracje nie tylko są inspirowane wydarzeniami z mojego zycia, ale odnoszą się również do ważnych wydarzeń społecznych z kraju i świata, wobec których poczułem chęć i obowiązek ustosunkowania się za pośrednictwem swojego środka przekazu.
EN: Unlike the PPPamiętniczek (diary) series, these illustrations are not only inspired by events from my life, but also refer to important social events in the country and the world, towards which I felt the desire and obligation to respond through my medium.
HAPPPY DZIADY
PL: Dziady – obchodzony m.in. w noc z 31 października na 1 listopada, przedchrześcijański obrzęd zaduszny, którego istotą było „obcowanie żywych z umarłymi”, a konkretnie nawiązywanie relacji z duszami przodków (dziadów), okresowo powracającymi do siedzib z czasów swojego życia. Celem działań obrzędowych było pozyskanie przychylności zmarłych, których uważano za opiekunów w sferze płodności i urodzaju.
EN: Dziady - celebrated e.g. on the night of October 31st to November 1st, a pre-Christian All Souls' Rite, the essence of which was "the relationship of the living with the dead", specifically the habits of relations with the souls of ancestors (dziady – „old men” or „beggars”), periodically returning to the places from their lifetime. The aim of the ritual activities was to win the favor of the deceased, who were considered the guardians of fertility and harvest.
ZAGŁOSUJ ALBO POTEM NIE NARZEKAJ! / GO VOTE OR DON'T COMPLAIN LATER!
Nie jest dla mnie istotne na kogo zagłosujesz, zrób to zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami, nie za namową rodziny czy środowiska w jakim się obracasz. Ważne jest jedynie to, żeby dokonać dzisiaj jakiegokolwiek wyboru, bo mało jest bardziej irytujących rodzajów ludzi niż malkontenci i wieczni teoretycy, którzy pragną zmiany, a nie robią nawet tego pierwszego kroku w jej kierunku.
It is not important for me who you vote for, do it according to your conscience and beliefs, not at the instigation of the family or the environment in which you live. It is only important to make any choice today, because there are fewer annoying types of people than malcontents and eternal theorists who want change and do not even take this first step towards it.
DZIEŃ KOSMOSU 2020 / SPACE DAY 2020
Wielkie pięć dla Kosmosu z okazji jego dnia!
High five for Space on the occasion of his day!

DZIEŃ ZIEMI 2020 / EARTH DAY 2020
Spóźnione życzenia i kwiatek z okazji Dnia Ziemi. Z okazji tego specjalnego dnia postanowiłem zacząć robić coś dla naszego wspólnego domu i zacząłem segregować śmieci, czego do tej pory nie robiłem.
Late wishes on Earth Day. On the occasion of this special day I’ve decided to start doing something for common home and I started to segregate garbage, which I didn’t do so far.
PLAKAT ZOSTAŃ W DOMU / STAY AT HOME POSTER
Problem dotyczy mnie i moich najbliższych, więc zabiorę głos – bagatelizowanie obecnej sytuacji i niepotrzebna buta są równie złe, jak panika i egoizm. Wierzę w to, że skrajne postawy nie są dobrym rozwiązaniem. Wiem, że nie lubimy kiedy czegoś nam się zakazuje, ale tym razem to ma sens. Jestem pod wrażeniem tego, jak Polacy są w stanie przedłożyć dla wspólnego dobra własne plany.
This problem concerns me and my closest, so I’ll speak – underestimating current situation is just as bad as panicing. I believe that extreme attitudes are not a good solution. The basic thing to stop spreading virus is to stay at home. I know that it could be frustrating, but this is the best thing that regular person could do for this cause.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top