GIPPPHY
PL: Bliźniacza seria PPPamiętniczka, w ramach której eksperymentuję ze swoim stylem i szukam sobie kolejnych wyzwań. Animacje te przygotowuję bez zamysłu o konkretnej serii i spójności tematycznej, często reaguję na konkretne wydarzenia, akcje czy święta, co stawia przede mną dodatkowe wyzwanie w kwestii tempa realizacji i terminowości.
EN: The twin series to PPPamiętniczek (Diary), in which I experiment with my style and look for new challenges. I prepare these animations without thinking about a specific series and thematic coherence, I often react to specific events, actions or holidays, which presents me with an additional challenge in terms of the implementation tempo and punctuality.
JESIENIARZ
PL: Czy istnieje męska wersja określenia „jesieniara”
EN: Is there any term in english describing a person who loves an autumn and it's cosiness a little bit too much?
#HOT16CHALLENGE2DESIGN
PL: Z powodu ogarniania własnej rzeczywistości, dopiero teraz udało mi się odpowiedzieć na potrójną nominację na #hot16challenge2design – problem jednak nadal jest rzeczywisty a hajsik nadal jest zbierany, więc zapraszam do wspierania akcji (link w moim bio). Nominacje pozostawiam otwarte – kto do tej pory jeszcze nie miał okazji nic zrobić niech czuje się zaproszony. Pozdrawiam!
EN: Because of getting my own shit together, I’ve managed to answer to triple nomination for #hot16challenge2design just now. The problem is still real and money is still gathered, so I invite you to support action (link in my bio). I’m leaving nominations open – whoever had no chance to do something, feel free to be invited. Peace!
NIECOV-NIECZNIE / WHOOPING COV-GH
PL: Wszyscy obawiają się koronawirusa a ja od pół roku meczę się z (chyba) krztuścem – (chyba) ostrą, (chyba) bakteryjną (chyba) chorobą (chyba) zakaźną (chyba) układu (chyba) oddechowego, (chyba) charakteryzującą się (chyba) nawracającymi (chyba) napadami (chyba) uporczywego (chyba) kaszlu, (chyba) niekiedy z (chyba) bezdechem i (chyba) zaburzeniami (chyba) oddechowymi.
EN: Everyone are afraid about coronavirus but I’m struggling since half a year with (maybe) whooping cough – (maybe) rough, (maybe) bacterial (maybe) contagious (maybe) disease of (maybe) respiratory system, (maybe) characterised by (maybe) returning, (maybe) persistent (maybe) cough (maybe) attacks, (maybe) sometimes with (maybe) apnea and (maybe) respiratory (maybe) disorders.
TŁUSTY CZWARTEK / FAT THURSDAY
PL: Jak po Tłustym Czwartku? Rekord pobity? W jeden dzień udało mi się zrobić od podstaw ilustracjo-animację, z czego jestem bardzo dumny. A więc jak to jest ostatecznie – faworki czy pączki?
EN: Fat Thursday – a polish holiday, this day everyone in Poland are eating as much sweets as they can. From years there’s a competition between two biggest Fat Thursday’s sweet-classics – faworki and pączki (donuts).
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio lub napisz do mnie na: 
EN: Check also my portfolio or contact me on:
Back to Top