HAPPPY 2020
PL: Animacja była skutkiem ubocznym przygotowywania dekoracji na imprezę sylwestrową. Tematem wieczoru były podróże kosmiczne. Identyfikację całego wydarzenia przygotowaliśmy na trzech podstawach – Układzie Słonecznym, światłach i chromowanych, metalicznych elementach.
EN: The animation was a side effect of preparing the decorations for the New Year's Eve party. The theme of the evening was space travels. We have prepared the identification of the entire event on three bases - the solar system, lights and chrome, metallic elements.
PL: Planety malowaliśmy własnoręcznie na styropianowych kulach, które potem podwieszaliśmy na żyłkach pod sufitem.
EN: We painted the planets with our own hands on polystyrene spheres, which we then hung on strings from the ceiling.
PL: Przed podwieszeniem planet postanowiłem nagrać je na chałupniczo przygotowanym green screenie i wykluczować, celowo w niedoskonały i amatorski sposób, by podkreślić inspirację amatorskimi filmami science fiction klasy B
EN: Before hanging the planets, I decided to record them on a home-made green screen and exclude them, intentionally in an imperfect and amateur way, to emphasize the inspiration with amateur B class science fiction films.
PL: Jako tła animacji, użyłem oldskulowego, standardowego dla systemu operacyjnego Windows 98, wygaszacza ekranu Flying Through Space.
EN: For the background of the animation, I used the old school Flying Through Space screensaver standard for the Windows 98 operating system.
PL: Życzenia wystylizowane są na chromowane, elementy karoserii retrofuturystycznego statku kosmicznego.
EN: The wishes are stylized on chrome elements of a retro-futuristic spacecraft's body.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio lub napisz do mnie na: 
EN: Check also my portfolio or contact me on:
Back to Top