HUNCWOT
PL: Projekt plakatu i logo dla zespołu @huncwotgrupa, która określa swoją twórczość i siebie jako "plebejskie ballady wyszczekane przez uliczne psy".
EN: Design of poster and logo for @huncwotgrupa band, which describes it's work and itself as "plebeian ballads barked by street dogs".
PL: Plakat przygotowałem w dwóch wersjach – clean i dirty.
EN: I prepared the poster in two versions – clean and dirty.
PL: Element plakatu funkcjonuje też jako symbol grupy.
EN: The poster element also functions as a group symbol.
PL: Zdjęcie grupy Huncwot…
EN: Photo of the Huncwot group…
PL: …oraz nagrania zespołu z prób.
EN: and recordings of the band from rehearsals
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top