ŻYCIE JULIANA TUWIMA
THE LIFE OF JULIAN TUWIM
PL: Komiks opowiadający o życiu Juliana Tuwima. Praca została wydana w pokonkursowej antologii.​​​​​​​
EN: Comic about Julian Tuwims’ life. Work was issued in after-contest anthology.
PL: Szczegóły z życia bohatera komiksu:
EN: Details from the life of the comic book hero:
PL:
13.09.1894 – narodziny, Łódź ul. Widzewska (obecnie Kilińskiego).
1904-1914 – edukacja w Męskim Gimnazjum Rządowym w Łodzi.
1913 – debiut poetycki, publikacja wiersza "Prośba" w Kurierze Warszawskim.
EN:
13.09.1894 – birth, Łódź ul. Widzewska (now Kilińskiego).
1904-1914 – education in Masculine Government Secondary School in Łódź.
1913 – poetry debut, published the poem "Request" in the Kurier Warszawski.
PL:
1916 – wyjazd do Warszawy na studia.
1916-1918 – kierunek prawa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.
1919 – powstanie grupy Skamander (Iwaszkiewicz, Słonimski, Tuwim, Lechoń, Wierzyński).
EN:
1916 – a trip to Warsaw to study.
1916-1918 – the direction of law and philosophy at Warsaw University.
1919 – formation of a Scamander (Iwaszkiewicz, Słonimski, Tuwim, Lechoń, Wierzyński).
PL:
1919 – ślub ze Stefanią Marchew.
1919-1920 – praca w Biurze Prasowym Wodza Naczelnego Józefa Piłsudzkiego.
1919 – założenie Związku Artystów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS).
EN:
1919 – married with Stefania Marchew.
1919-1920 – working in the Press Office of the Supreme Leader Joseph Pilsudski.
1919 – establishment of the Union of Artists, Composers and Performers (ZAiKS).
PL:
1939 – emigracja do Francji.
1939 – "Poeci Satelici" (Tuwim, Lechoń, Słonimski, Wierzyński, Grydzewski).
1942-1946 – ucieczka z Paryża, ostatecznie zakończona w Nowym Jorku.
EN:
1939 – emigration to France.
1939 – "Poets Satellites" (Tuwim, Lechoń, Słonimski, Wierzyński, Grydzewski).
1942-1946 – Escape from Paris, finally completed in New York.
PL:
1946 – adoption daughter Eve by Tuwims.
1949-1950 – function of artistic director of Teatr Nowy.
1949-1953 – a break in work.
27.12.1953 – death, Zakopane.
EN:
1946 – adoptowanie córki Ewy przez Tuwimów.
1947-1950 – funkcja kierownika artystycznego Teatru Nowego.
1949-1953 – przerwa w twórczości.
27.12.1953 – śmierć, Zakopane.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top