JURASSIC WIEŚ
PL: Miałem to miejsce na oku od dawna – obok marketów i szkoły – centrum życia każdej wsi. W budynku w latach 90. znajdowała się wypożyczalnia VHS, z której zajechałem na śmierć kasetę z „Jurassic Park II”. Samo malowanie, w którym pomagała mi super dzielnie nieoceniona @olakrzyna, było dużą atrakcją dla mieszkańców, co tworzyło razem z pogodą wspaniałą atmosferę! Więcej takich akcji, proszę!
EN: I’ve got that spot on my eye for a long time – next to markets and school – center of every village life. In a building in 90s was VHS rental from which I used up „Jurassic Park II” tape to death. The process, where I got super brave help from invaluable @olakrzynawas a big attraction for locals, which created, together with weather, wonderfull atmosphere! More actions like this, please! 
Back to Top