LACOSTE #CROCODRAW CHALLENGE
PL: Moja odpowiedź na challenge Lacoste – #CrocoDraw który polegał na interpretacji logo marki. Przy okazji rysowania odpaliłem swój pierwszy live i ta zajawka spodobała mi się na tyle, że na pewno kolejne prace też będę rysował na żywo!

EN: My answer for challenge by Lacoste – #CrocoDraw which was about interpretation of brand’s logo. During drawing I’ve launched my first live and I liked that so much, that I’ll draw next works also on live stream!
Zmiany w krokodylku zaszły dosyć daleko. 
Changes in crocodile has gone a little bit far.
Proces rysowania ilustracji. Postanowiłem nie powstrzymywać się i zineterpretować znak firmy w jak najbardziej edgy sposób. Do tego rysowałem podczas liva na Instagramie, co wymusiło na mnie odpuszczanie większych poprawek. Nakładając kolor na krokodyla skojarzyłem go z kolorem zabawkowych żołnierzyków i postanowiłem dla kontrastu głównej postaci dodać je dla lekkiego stonowania atmosfery całej ilustracji.
Illustration drawing process. I've decided to not hold back and reinterpret brand's sign in as edgy way as possible. Additionally I was drawing during the live on Instagram, which forced on me letting go bigger corrections. During adding a colour on crocodile I associated it with colour of toy soldiers so I decided to add them for contrast to main character and for toning down whole illustration's vibe.
Ogłoszenie konkursu przez @lacoste na ich Instagramie.
Announcement by @lacoste on their Instagram.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top