LET'S PLAY CYBERPUNK
PL: Projekt muralu na konkurs Play z okazji premiery gry Cyberpunk 2077. Praca musiała przedstawiać wizję jak funkcjonowałaby marka w świecie cyberpunka.
EN:
A mural design for the Play competition on the occasion of the premiere of Cyberpunk 2077. The work had to present a vision of how the brand would function in the world of cyberpunk.
PL: Inspiracją wyjściową były super charakterystyczne kolorystyki obydwu marek. Następnym krokiem było połączenie estetyk – glitchowego Cyberpunka i biotechnologicznego Playa.
EN: The starting point was the super characteristic colors of both brands. The next step was to combine the aesthetics – the glitch Cyberpunk and the biotech Play.
PL: Dla nakreślenia kontekstu – trailer gry, oraz reklama Play przedstawiające współpracę między markami.
EN: To outline the context – a game trailer and a Play advertisement showing cooperation between the brands.
PL: Ogłoszenie konkursu przez @play_polska na ich Instagramie.
EN: Announcement by @play_polska on their Instagram.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top