PPPAMIĘTNICZEK (DIARY)
PL: Ilustracje będące ćwiczeniem w wyrabianiu tempa pracy i docieraniu własnego stylu. Starałem się, żeby ilustracje nawiązywały do mniej i bardziej ważnych wydarzeń z mojego życia, lub aktualnych w danym momencie problemów.
EN: Illustrations which were exercises improving my work tempo and improving my own style. I tried to make illustrations refer to smaller and more popular events in my life, or current troubles in specific moments.
1. Pierwszy dzień nowego roku i odpoczynek po imprezie sylwestrowej, którą zorganizowaliśmy w kosmicznym stylu.
Pęknięta kostka mojej dziewczyny na pierwszej w roku imprezie techno, cztery minuty po wejściu do klubu.
3. Zimowe spacery w scenerii pozostałych na Starym Mieście jarmarków świątecznych.
1. The first day of the new year and rest after the New Year's party, which we organized in a cosmic style.
My girlfriend's broken ankle at the first techno party of the year, four minutes after entering the club.
3. Winter walks in the scenery of Christmas markets remaining in the Old Town.

1. Binge-watching – zjawisko kompulsywnego oglądania seriali, charakteryzujące się oglądaniem po kilka odcinków serialu z rzędu.
2. Jak nie być chamem w przestrzeni publicznej: nie zostawiaj koszyka na środku sklepu, zdejmuj plecak w autobusie, na chodniku pozwól przejść ludziom z naprzeciwka.
3. Korzyści wynikające z wczesnego wstawania: więcej czasu, forma fizyczna, zdyscyplinowanie, regeneracja, produktywność… może kiedyś uda mi się ich doznać.1
1. Binge-watching – practice of compulsive watching TV series for a long time, usually a single television show.
2. How not to be rude in public space: don’t leave a basket in the middle of shop, take off your bag in bus, on the sidewalk let pass people from opposite direction.
3. Benefits coming from getting up early: more time, physical form, orderliness, regeneration, productivity… maybe some day I’ll manage to experience them.
Wszyscy obawiają się koronawirusa a ja od pół roku meczę się z (chyba) Krztuścem – (chyba) ostrą, (chyba) bakteryjną (chyba) chorobą (chyba) zakaźną (chyba) układu (chyba) oddechowego, (chyba) charakteryzującą się (chyba) nawracającymi (chyba) napadami (chyba) uporczywego (chyba) kaszlu, (chyba) niekiedy z (chyba) bezdechem i (chyba) zaburzeniami (chyba) oddechowymi.
Everyone are afraid about coronavirus but I’m struggling since half a year with (maybe) Whooping cough – (maybe) rough, (maybe) bacterial (maybe) contagious (maybe) disease of (maybe) respiratory system, (maybe) characterised by (maybe) returning, (maybe) persistent (maybe) cough (maybe) attacks, (maybe) sometimes with (maybe) apnea and (maybe) respiratory (maybe) disorders.
Tłusty Czwartek – Rekord pobity? W jeden dzień udało mi się zrobić od podstaw ilustracjo-animację, z czego jestem bardzo dumny. A więc jak to jest ostatecznie – faworki czy pączki?
Fat Thursday – a polish holiday, this day everyone in Poland are eating as much sweets as they can. From years there’s a competition between two biggest Fat Thursday’s sweet-classics – faworki and pączki (donuts).
Oscar bait – termin używany w społeczności filmowej w przypadku filmów, które zostały wyprodukowane wyłącznie w celu zdobycia nominacji do nagrody akademii. Są one zazwyczaj wydawane tuż przed sezonem Oscarowym, aby spełnić minimalne wymagania kwalifikacyjne do nagród i być świeże w pamięci głosujących.
Oscar bait – a term used in the film community for movies that been produced for the sole purpose of earning nominations for Academy Awards. They are usually released just in advance of Oscar season, so as to meet the minimum eligibility requirements for the awards and be fresh in the minds of Oscar voters.
PRZECHODZĘ NA FREELANCE – etat ma swoje plusy, ale czas zacząć w końcu pracować tylko na swoje nazwisko! To co tutaj widzicie to tylko część moich umiejętności. Jeśli potrzebujecie autorskiej animacji, ilustracji albo muralu to piszcie śmiało, pracowałem już nad rzeczami, które wydawały się niemożliwe do zrealizowania, ale zawsze wszystko kończyło się tak, że obie strony były co najmniej zadowolone z efektów! Dlatego nawet jeśli wydaje Ci się, że Twój pomysł nie pasuje do mojej stylistyki, napisz, znajdziemy złoty środek!
I’M GOING ON FREELANCE – full-time job has few advantages, but it’s about time to start working on my own name only! What you can see here is just a part of my skills. If you need some unique animation, illustration or mural just write to me, I’ve worked on things that seemed impossible to accomplish, but everything always ended with both sides being, at least, satisfied with final results! So even if you think that your idea doesn’t fit to my style, just write to me, we will find compromise.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top