RED BULL CURATES: CANVAS COOLER
PL: Praca wykonana podczas imprezy Red Bull Curates: Canvas Cooler. Projekt wygrał w konkursie na najlepszy dizajn chłodziarki. Po dwudniowym malowaniu w Krakowskim MOSie odbył się wernisaż, na którym zaprezentowano wszystkie projekty. Po imprezie można było je zobaczyć przez tydzień w MOS-ie, następnie w Częstochowskim Odwachu na wystawie, której otwarcie poprzedził briefing prasowy dla lokalnych mediów. Komentarza do swojej udzieliłem również lokalnemu radiu. Na koniec praca trafiła do krakowskiego BAROQUE Cuisine & Coctail Bar.
EN: Artwork made during the event Red Bull Curates: Canvas Cooler. The project won the competition for the best cooler design. On vernissage after two days of painting i Cracow’s MOS, all projects were presented. After party they could be seen for the week in MOS, next in Odwach in Częstochowa, which opening was preceded by press briefing for local media. I gave some commentary about mine for local radio. In the end artwork went to Cracov’s BAROQUE Cuisine & Coctail Bar.
PL: Proces malowania i krótka relacja z wernisażu:
EN: Process of painting and short relation from event:
PL: Prezentacja projektu.
EN: Presentation of project.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top