STARE ILUSTRACJE
OLD ILLUSTRATIONS
PL: Kilka ilustracji z czasów przed studiami i ze studiów. Wszystkie były wykonane analogowo, przy pomocy markerów i farb.
EN: A few illustrations from before and from college. They were all analogue, with the use of markers and paints.
PL: Dyptyk autoportretów „Vera Icon”.
EN: „Vera Icon” autoportrait diptych.
PL: Tondo "Zwierciadło".
EN: „Mirror" tondo.
PL: Lubię ćwiczyć od czasu do czasu kreatywność pytając innych osób o jedno słowo i ilustrując je na free.
EN: I like to exercise creativity from time to time by asking another person for one word and freestyle illustrate it.
PL: Customizowana deska Króla Artura.
EN: Customized King Arthurs’ skateboard deck.
PL: Stare ilustracje „Banger Facepalm” i "Α&Ω​​​​​​​-DOS".
EN: Old „Banger Facepalm” illustration and "Α&Ω​​​​​​​-DOS".
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na:
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top