FREELANCE
PL: PRZECHODZĘ NA FREELANCE – etat ma swoje plusy, ale czas zacząć w końcu pracować tylko na swoje nazwisko! Jeśli potrzebujecie autorskiej animacji, ilustracji albo muralu to piszcie śmiało, pracowałem już nad rzeczami, które wydawały się niemożliwe do zrealizowania, ale zawsze wszystko kończyło się tak, że obie strony były co najmniej zadowolone z efektów! Dlatego nawet jeśli wydaje Ci się, że Twój pomysł nie pasuje do mojej stylistyki, napisz, znajdziemy złoty środek!
EN: I’M GOING ON FREELANCE – full-time job has few advantages, but it’s about time to start working on my own name only! If you need some unique animation, illustration or mural just write to me, I’ve worked on things that seemed impossible to accomplish, but everything always ended with both sides being, at least, satisfied with final results! So even if you think that your idea doesn’t fit to my style, just write to me, we will find compromise. 
PL: Kilka kadrów z animacji:
EN: Few frames from animation:
PL: Inspiracją do stworzenia animacji poza przejściem na samozatrudnienie była stara gra na NES Duck Hunt, w którą zagrywałem się całe dzieciństwo, i która zapisała się mojej pamięci  przede wszystkim niesamowitą technologią z pistoletem wchodzącym w integrację z grą na starym telewizorze.
EN: The inspiration to create the animation, apart from the transition to self-employment, was an old game on NES Duck Hunt, which I played all my childhood, and which I remember mostly by the amazing technology with a gun that integrates with the game on an old TV set.
Dzięki za uwagę! Thanks for attention!
PL: Sprawdź też moje portfolio na: 
EN: Check also my portfolio on:
Back to Top